ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent1:aprisauktion vinner den som har högsta slutna budet
A--0A-NS - EX - U2-0

1:a prisauktion

1:a prisauktion en den enklaste formen av en sluten auktion med dolda bud. Denna auktion kallas också blindauktion eftersom alla budgivare lämnar in sina förseglade bud innan en viss tidpunkt så ingen budgivare ser någon annans bud.

Den som har angivit det högsta budet i en förstaprisauktion vinner auktionsobjektet. Ingen annan budgivares bud, utom vinnarens bud, kommer delges någon intressent.

H-NS - EX - U2-1

Auktionsförfarande vid förstaprisauktioner

Nedan visar hur det kan gå till på en 1:a prisauktion som slutar klockan 13:00:00.

 • 12:00:00 : Auktionen startar med utgångspriset 300 kr.
 • 12:00:10 : Budgivare A bjuder 501 kr i ett förseglat kuvert.
 • 12:00:10 : Budgivare B bjuder 350 kr i ett förseglat kuvert.
 • 12:00:10 : Budgivare C bjuder 499 kr i ett förseglat kuvert.
 • 12:00:10 : Budgivare D bjuder 550 kr i ett förseglat kuvert.
 • 12:00:10 : Budgivare F bjuder 500 kr i ett förseglat kuvert.
 • 12:00:10 : Budgivare G bjuder 495 kr i ett förseglat kuvert.
 • 13:00:01 : Budgivare H bjuder 601 kr i ett förseglat kuvert.
 • Budgivare D vinner auktionsföremålet för 550 kr.
 • Budgivare H kom in med sitt bud 1 sek för sent.

Användning av 1:a prisauktion

Bra att veta om 1:a prisauktioner

Det 1:a prisauktionsförfarandet kan används vid exempelvis:

 • Förstaprisauktioner kan användas både vid upphandling (lägst bud vinner) eller vid utauktionering (högst bud vinner).
 • Många större och mer omfattande auktion som har långa processer och få budgivare.
 • Utauktionering av radiofrekvenser.
 • Upphandling av tjänster eller produkter till företag t.ex. städtjänster eller A4-papper.
 • De flesta myndigheter tillämpar offentlig upphandling egentligen är en 1:a-prisauktion.
H-NS - EX - U2-2

Bra att veta om förstaprisauktioner

Det finns några saker som är bra att känna till gällande förstaprisauktioner.

 • Den som vinner budgivningen vet inte vad de andra buden var och kommer därför känna att denne ha bjudit för mycket och mycket mer än det näst högsta budet.
 • Antalet budgivare som deltog i auktionen blir inte heller känt förutom av auktionsförrättaren.
 • Förstaprisauktioner kan ge låga priser vid upphandling om det finns många anbudsgivare och dessutom minskas risken för korruption.
 • Det finns risk att budgivarna samverkan för att sänka priset om budgivarna känner till varandra.

1:a-Prisauktion jämfört med andra auktionstyper

Bra att veta om 1:a prisauktioner

Det är skillnad på en förstaprisauktion och nedanstående auktionsförfaranden.

 • 1:a prisauktion vs 2a-prisauktioner - Principen för dessa auktioner är liknande men vid en andraprisauktion betalar vinnaren det näst högsta avgivna budet men vid en förstaprisauktion betalar vinnaren det högsta avgivna budet.
 • 1:a prisauktion vs Holländska auktion - Dessa auktionstyper kan se väldigt olika ut men resultatet är väldigt lika, ingen känner till någon annans budnivå och det är bara vinnarens bud som avslöjas och då efter auktionen är klar.
 • 1:a prisauktion vs Engelska auktion - Den engelska auktionen ser alla budgivare hela tiden vilka bud som avgivits vilket är en stor skillnad. För båda auktionsförfarandena så vinner högsta budet och det är detta pris som vinnare betalar.

Allt viktigt om auktioner

Här kan ni finna mycket intressant information och relevant fakta om auktioner och försäljningar till högstbjudande men också en del kul och lustigt gällande olika typer av auktioner.

I-NS - EX - U2-3


Meny - Auktioner
Till förstasidan på www.auktioner.topHögst upp på sidan om auktionerLängst ned på sidan om auktioner
AuktionstyperAvgifterEngelskNyheter