ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie ConsentTyper av auktioner och auktionsförfaranden
A--0A-NS - EX - U2-0

Typer av auktionsförfarande

Typer av auktionsförfarande

Det finns flera olika auktionsförfarande för auktioner och det gäller både fysiska auktioner och nätauktioner. De mest förekommande auktionstyperna eller varianterna på auktioner finns listade nedan i någon form av vanlighetsgrad eller hur frekvent dessa auktioner förekommer.

Den vanligaste typen av auktion är den engelska auktionen där alla bjudgivare vet vem som lagt de senaste budet och buden höjs hela tiden i minst förutbestämda steg.

Här kan du lära dig allt om det 14 st vanligaste auktionsmodellerna.

H-NS - EX - U2-1
 • Engelsk auktion är en så kallad öppen auktion där priset hela tiden höjs. Denna typ av auktion är den klart vanligaste auktionsformen idag på alla fysiska auktioner.
 • Ljusauktion är en auktionstyp där den som har det högsta budet när ljuset slocknar vinner objektet. Detta typ av auktion är väldigt ovanlig vid fysiska auktioner men användas i England förr i tiden när fartyg såldes.
 • Skotsk auktion är en typ av auktion där budgivningen sker under en visst förutbestämt tid. Detta ger alla budgivare till att överväga sina bud och inte behöver buda för snabbt eller handla överilat.
 • Holländsk auktion är en öppen auktion där fallande pris sänks hela tiden till dessa att en köpare är villig att betala det gällande priset. Dock sänks inte priset till lägre pris än till säljarens reservationspris. Normalt är det större kvantiteter som säljs på detta vis och köpare kan själv bestämma hur stor kvantitet som denne är villig att handla för det inropade priset. Auktionen fortsätter sedan tills alla varorna är sålda eller till dessa att reservationspriset är uppfyllt. Denna form av auktion är vanligt vis t.ex. holländska tulpaner, fisk, tobak, aktie- och valutabörser.
 • 1:a prisauktion är ett auktionssätt där alla budgivare lämnar in förseglade anbud i en blindauktion. Ingen budgivare känner till någon annan budgivares namn och den som bjudit högst vinner. Denna form är vanlig vid upphandlig för större företag och statliga organisationer.
 • 2:a prisauktion eller Vickrey auktion innebär att alla köpare lämnar hemliga och förseglade anbud. Den som är villig att betala mest får köpa varan men priset blir det som den näst högsta budgivaren ar angett.
 • Japansk auktion, kallas även för den stigande klockan, börjar med ett lågt pris och alla som är intresserade av att köpa för detta pris går in i auktionen. Sedan ökar priset kontinuerligt och köpare väljer då att vara kvar eller lämna auktionen. Köpare som lämnat auktionen eller nya köpare får inte gå med i den japanska auktionen när den väl har börjat. När endast en köpare finns kvar stoppas auktionen och priset blir det som det var när den näst sista köparen lämnade auktionen.
 • Fransk auktion, även kallad Walrasiansk auktion efter Léon Walras, där många köpare och många säljare uppger vilken kvantitet de vill köpa eller sälja och till vilket pris. Sedan räknas det fram ett pris där den högsta kvantiteten omsätts och byter ägare. Denna är en typ av auktionsförfarande som används på aktiebörser och råvarumarknader när dessa öppnar på morgonen.
 • Schweizisk auktion är en typ av 1:a prisauktion men budet är inte bindande. Denna form av auktion används vi byggkontrakt när inte alla detaljer är definierad fullt ut vid anbudsprocessen. Om det senare inses att oförutsedda kostnadsdrivande faktorer uppstår kan anbudsgivare backa sitt bud.
 • Öresauktion, eller penny auctions, innebär att det kostar lite budgivarna att lägga ett bud. Priset på varan ökas i förutbestämda små steg och om ingen har bjudit inom 10-30 sekunder innan föregående bud avslutas auktionen.
 • Lägsta budsauktion är en auktionstyp där varje bud är dolt och där varje bud kostar pengar. Den som bjudit lägst pris och är ensam på detta bud är den som vinner varan. Denna typ av auktions klassas som lotteri av Lotteriinspektionen.
 • Brasiliansk auktion är en form av omvänd auktion där en köpare talar om vilket enhetspris denna är villig att betala för ett större kvantitet liknande objekt. Säljarna lägger sedan bud på hur många enheter som de kan sälja till det priset. De som är villiga att sälja flest enheter vinner upphandlingen.
 • Vickrey–Clarke–Groves auktion är en mycket kompliceras men ärlig auktionsform som används när större kvantiteter av varor säljs. Denna form av auktion trycker ner dominerande köpares möjlighet att köpa upp hela kvantiteter av en vara.
 • Kinesisk auktion är egentligen inte en auktion och egentligen inte från Kina. Detta är egentligen flera olika former av lotterier där budgivarna kan köpa olika antal lotter.

Allt viktigt om auktioner

Här kan ni finna mycket intressant information och relevant fakta om auktioner och försäljningar till högstbjudande men också en del kul och lustigt gällande olika typer av auktioner.

I-NS - EX - U2-2
I-NS - EX - U2-3


Meny - Auktioner
Till förstasidan på www.auktioner.topHögst upp på sidan om auktionerLängst ned på sidan om auktioner
AuktionstyperAvgifterEngelskNyheter